35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Angela Nikolau
Angela Nikolau
Peter Brajerčík, Alessia Capparelli
Peter Brajerčík, Alessia Capparelli
Prehrať video Celeste
Prehrať video Celeste
Vadim Makhorov, Vitaliy Raskalov
Vadim Makhorov, Vitaliy Raskalov
Alessia Capparelli, Peter Brajerčík
Alessia Capparelli, Peter Brajerčík

Partneri

Film podporili:

Európska Únia v rámci programu Connecting Europe Facility

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Linka detskej istoty

Európsky inštitút

eSlovensko

 

Poďakovanie:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Slovenský hydrometeorologický ústav

Atómová elektráreň Bohunice

MsKS Senec - Kino Mier

Železničná spoločnosť Slovensko

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ares security

Slovenský atletický zväz

Atletický klub AŠK Slávia Trnava

Freecars Trnava

 

Jana Žilincová, Jeffo Minařík, Peter Korbačka, Eva Pribičková, Julo Horváth, Peter Lazarov, Vladimír Podracký, Alena Minns, Eva Dzurindová, Dagma Machová, Silvia Kvasnicová

 

 

Projekt je spolufinancovaný EÚ programom Connecting Europe Facility. Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Linka detskej istoty.
Za obsah projektu zodpovedá výlučne eSlovensko a tento obsah nemusí vyjadrovať názor našich partnerov a Európskeho spoločenstva.